บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด
Premier Lining Renewable Co., Ltd.

ที่อยู่ : 26 ซอยบางบอน 3 ซอย 1 แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพฯ 10150
มือถือ : 081-657-1367
โทร : 02-453-1011-13
แฟกซ์ : 02-453-1014
อีเมล์ : premier_energy@hotmail.comแผนที่บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด
Premier Lining Renewable Co., Ltd.
โทร: 02-453-1011-13
แฟกซ์: 02-453-1014