HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE)


HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) GEOMEMBRANE
 
ในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรม GEOMEMBRANE ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายประการ ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในท้องตลาด และ การผลักดันให้รัฐบาลควบคุมเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมให้เข้มงวดยิ่งขึ้น สิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้ล้วนมีบทบาทสำคัญในการปฎิบัติอุตสาหกรรม GEOSYNTHETIC
 
ปัจจุบัน GEOMEMBRANE ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดเพื่อการจัดการกับของเสีย คือ HDPE ซึ่งเป็นโพลีเอททีลีนที่มีความหนาแน่นสูง HDPE สามารถนำมาใช้งานได้ดีกว่าโดยคงมีมาตรฐานด้านความคงทน และ ปลอดภัยสูงสุดในจำนวน GEOMEMBRANE ทั้งหมด
 

ลักษณะและอุปกรณ์และคุณประโยชน์ (FEATURE AND BENEFITS)

 
HDPE GEOMEMBRANE ผลิตโดยใช้เครื่องรีดเป็นแผ่นเรียบควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วัตถุดิบ คือ โพลีเอททีลีน บริสุทธิ์คุณภาพเยี่ยม มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ขบวนการผลิตนี้รับประกันความหนาคลาดเคลื่อนไม่เกิน +- 10% จากที่กำหนดไว้ ซึ่งถือว่าเป็นการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดที่สุด ในอุตสาหกรรมนี้โดยเฉลี่ยความหนาของแผ่น HDPE จำกำหนดไว้ให้หนากว่า หรือ เท่ากับขนาด 40 mll (1.0 มม.), 50 mll (1.25 มม.), 60 mll (1.50 มม.), 80 mll (2.00 มม.) และ 100 mll (2.50 มม.) ขนาดความกว้างตั้งแต่ 7 เมตร และ 8 เมตร
 

ความด้านทางสารเคมี (CHEMICAL RESISTANCE)

 
ความต้านทางสารเคมีของ LINER เป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดซึ่ง HDPE เป็นสารต้านทานสารเคมีได้ดีที่สุดในจำนวน GEOMEMBRANE ทั้งหมด
 

การแทรกซึมต่ำ (LOW PERMEABILITY)

 
HDPE มีคุณสมบัติการแทรกซึมต่ำ ดังนั้นน้ำใต้ดินจะไม่สามารถแทรกซึมผ่าน LINER ได้และแก๊สมีเทนก็จะไม่สามารถระเหยออกไปจากระบบระบายแก๊ส
 

ความต้านทานรังสีอุลตราไวโอเลต (ULTRAVIOLET RESISTANCE)

 

HDPE สามารถต้านทานความเสียหายอันเกิดจากรังสีอุลตราไวโอเลต โดยการเพิ่มคาร์บอนแบล็ค ซึ่งช่วยป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลต และไม่มีการใช้ PLASTICIZER ใน

GEOMEMBRANE ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการระเหยของ PLASTICIZER อันเนื่องมาจากการได้รับรังสีอุลตราไวโอเลต
 

การใช้งาน (APPLICATIONS)

 

- งานกรุแหล่งน้ำ เพื่อเก็บน้ำ เช่นการปูรองอ่างเก็บน้ำ ปูรองในบ่อเลี้ยงปลา กุ้ง หรืองานเกษตรกรรมเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิประเทศที่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เพื่อให้มีการพัฒนาด้านการเกษตรในที่แห้งแล้ง
- งานกรุบ่อเก็บกักสารเคมี เพราะโพลีเอททีลีน เป็นพลาสติกที่มีความคงทนต่อสารเคมีดีที่สุดประเภทหนึง
- งานกรุภายในแท้งค์น้ำ เพื่อเก็บกักของเหลว และ เคมีภัณฑ์
- งานกรุบ่อหมักปุ๋ยการเกษตร ซึ่งจะช่วยรักษาอุณหภูมิการหมักทำให้หมักได้เร็ว

- งานกรุรองบ่อขยะ ซึ่งช่วยให้ขยะที่เป็นมลพิษไม่ปนเปื้ยนและขยายบริเวณออกไป
- งานกรุรองสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสียสนามกอล์ฟ รีสอร์ท บ้านจัดสรร ฯลฯ

 
 


บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด
Premier Lining Renewable Co., Ltd.
โทร: 02-453-1011-13
แฟกซ์: 02-453-1014
x
อังคาร 12 พฤศจิกายน 2562